background

Başvuru Bilgileri

Diyaliz merkezi Başvuru Bilgileri

Diyalize Yeni Başlayan Hastalar İçin Belgeler
Hemodiyaliz raporu
Kimlik fotokopisi
Hepatit markerları ( Anti HCV, Anti HIV, HBs Ag, Anti HBS ve Anti HCV'si pozitif olan hastalarda HCV RNA
İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri)

Misafir Gelen Hastalar İçin Belgeler
Hemodiyaliz raporu
Kimlik fotokopisi
En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
Hepatit markerları ( Anti HCV, Anti HIV, HBs Ag, Anti HBS ve Anti HCV'si pozitif olan hastalarda HCV RNA

Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin Belgeler
Hepatit markerları ( Anti HCV, Anti HIV, HBs Ag, Anti HBS
En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı veya yurt dışı sigorta şirketinden alınacak olan TA/11, TA/12 belgesi