background

Başvuru Bilgileri

Diyaliz merkezi Başvuru Bilgileri

Diyalize Yeni Başlayan Hastalar İçin Belgeler

Hemodiyaliz raporu
Kimlik fotokopisi
Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV
RNA
İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri)

 

Misafir Gelen Hastalar İçin Belgeler

Hemodiyaliz raporu
Kimlik fotokopisi
En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV
RNA

 

Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin Belgeler

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS
En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı veya yurt dışı sigorta şirketinden alınacak olan TA/11, TA/12 belgesi