background

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

1. Mali ve İdari İşler Müdürü Dikey olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlıyken Yatay olarak Mesul Müdür’e bağlıdır.

2. Kalite Yönetim Direktörü Dikey olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlıyken Yatay olarak Mesul Müdür’e bağlıdır.

3. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yatay olarak Mesul Müdür’e bağlıyken Dikey olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlıdır.

4. İnsan Kaynakları Sorumlusu Dikey olarak Mali İşler Müdürü’ne bağıyken Yatay olarak Mesul Müdür’e bağlıdır